Kvk Aydınlatma Metni

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR:
Bu sözleşmede geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir.
Alıcı: Bu sözleşmede, bir malı veya hizmeti mesleki olmayan amaçlarla edinen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.                                                                                                                                                             Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ifade eder.                                                   Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini ifade eder.                                                                                  Ürün: Alıcı ile Satıcı arasında Satıcıya ait Mondyshop.com.tr internet adresi kullanılarak kurulan bu mesafeli satış sözleşmesine konu, Satıcı tarafından müşterilere arz edilmiş emtiayı, satış konusunu ifade eder.
1.1. Satıcı: Bu satış sözleşmesi Mondy Kozmetik Güzellik Bilişim Ticaret. Limited Şirketi  (VKN: 6222075455,
Adres: Sultan Selim Mh. Eski Büyükdere Cd. No:61/2 Kağıthane/İstanbul) ile (sözleşmenin devam eden metinlerinde satıcı olarak anılacaktır) aşağıda kimlik bilgileri ve adresine yer verilen Alıcı arasında kurulmuştur.

1.2. Alıcı: 
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adres  : 
Telefon:
E-posta: 

- Bu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğinin emredici hükümlerine riayet ederek taraflar arasındaki satış sözleşmesinden doğan hakları ve borçları belirlemeyi konu edinir. Alıcının tüketici olmadığı ilişkilerde bu sözleşme hükümleri alıcıya satış sözleşmesinin tabi olduğu TBK, TTK hükümlerinde yer almayan ek imkanlar sağlandığı şeklinde yorumlanamaz.

2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KONU OLAN ÜRÜN VE ÖDEME BİLGİLERİ
2.1. Ürün Bilgileri
Ürün Kodu:
Ürün Adı:
Ürün  Adedi:
Toplam Tutar (KDV Dahil): 

2.2 Ödeme Yöntemi ve Ödeme Yöntemine İlişkin Bilgiler:

Ödeme Yöntemi:
Ödeme Tipi:
Kargo Ücreti:
Fiyat:
Taksit Sayısı:
Taksitli Alışveriş Fiyatı:
Konutta Ödeme:

2.3. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kullanılan kredi kartının maliki olan bankanın taksit uygulamaları, taksit adetleri değişiklik gösterebilir. Alıcının kullandığı kredi kartının maliki olan bankanın alıcıya ek taksit veya geciktirme gibi uygulamaları satıcının sorumluluğunda değildir. Bu tür uygulamalar tamamen bankanın inisiyatifindedir ve banka ile alıcı arasındaki kredi kartı verilmesine ilişkin sözleşmenin konusudur. Kredi kartı, Banka kartı gibi ödeme vasıtalarının yetkisiz kişilerce kullanımı 5464 Sayılı ve 23.02.2006 tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na ve 26458 RG. 10.03.2007 tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun’a tabidir. Alışverişte kredi kartının alıcının izni ve bilgisi dışında yetkisiz kullanımı söz konusu olmuş ise taşıyıcıya teslim edilmemiş ürün için sipariş iptal edilir ve teslimat yapılmaz. Eğer ürün teslim edilmiş ve banka bedeli satıcıdan iade almışsa alıcı 3 gün içinde nakliye masrafları kendisine ait olmak üzere ürünü satıcıya göndermekle yükümlüdür. Alıcının cayma hakkını kullanması da dahil kanunun veya sözleşmenin taraflara tanıdığı haklar çerçevesinde bedel iadesi yapılacak olması halinde bu iade Alıcının seçtiği ödeme aracına ve satıcının yaptığı tahsilata uygun olarak gerçekleştirilir.


3. TESLİMATA İLİŞKİN KURALLAR
Teslimat Adresi:
Teslimat Süresi:
Teslim Edilecek Kişinin Adı:
Fatura Adresi: 

3.1. Teslimat Alıcının siparişi oluştururken belirlediği ve yukarıda da ayrıca ifade edilen adrese gerçekleştirilir. Ön bilgilendirme formunda da belirtildiği gibi Alıcının veya Alıcı adına teslime yetkili kişinin Alıcının belirttiği adreste bulunmaması veya Alıcının teslimat adresi olarak satıcı mağazasını belirlediği durumlarda kendisine teslimat için bildirim yapılmasına rağmen süresinde gelmemesi hallerinde Satıcı edimini eksiksiz ve tam yerine getirmiş sayılır.
3.2. Alıcı tarafından sipariş tamamlandığı andan itibaren Satıcı, siparişe konu ürünü/ürünleri 30 gün içinde sağlam, eksiksiz, eğer varsa garanti belgeleri ve kullanma kılavuzları ile beraber Alıcının siparişi oluştururken teslim yeri olarak belirttiği adrese teslimini sağlar. Satıcı, teslim anına kadar kendi kusurundan kaynaklanmayan hasarlardan sorumlu değildir.

3.3. Alıcı teslim adresi olarak satıcı mağazasını tercih etmişse satıcı 30 gün içinde ürünü ilgili adrese ulaştırır ve alıcının siparişi oluştururken belirttiği mobil telefondan çağrı veya SMS yoluyla ya da bildirdiği elektronik posta aracılığı ile alıcıyı bilgilendirerek ürünü teslime hazır hale getirir. Alıcının sipariş sırasında belirlediği teslim adresinin değiştirilmesi talebi satıcıyı bağlamaz.

3.4. Alıcının belirttiği adrese zamanında ve usulüne uygun bir şekilde ürünün teslimi için gerekenler yapıldığı halde, adresin yanlış verilmesi, adreste Alıcının veya Alıcı adına ürünü kabul edebilecek kimsenin bulunmaması gibi Alıcı kaynaklı nedenlerden ötürü ürün teslim alınamadığı takdirde Alıcı durumla ilgili bilgilendirilir ve ürünün teslim edilebileceği imkanlar kendisine açıklanır. Alıcı buna rağmen ürünü teslim almaz ise satıcı sözleşmeden döner ve Alıcıya tahsil edilmiş satış bedelini tahsil yöntemine uygun bir biçimde kanuni süresi içerisinde iade eder. 

3.5. Alıcı teslim adresi olarak satıcı mağazasını tercih etmiş ve siparişi oluştururken belirttiği mobil telefondan çağrı, belirttiği elektronik postasına ileti veya SMS yoluyla bilgilendirilmesine rağmen ürünü teslim almamışsa satıcı sözleşmeden döner ve alıcıya tahsil edilmiş satış bedelini tahsil yöntemine uygun bir biçimde derhal iade eder.

4. CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
4.1. Alıcı ürünün kendisine veya kendisi adına ürünü teslim almaya yetkili kimseye tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeden cayabilir. Alıcının tek bir siparişine ilişkin birden fazla teslimat yapılmış ise süre en son malın tesliminden başlar.

4.2. Alıcının cayma hakkını kullanırken cayma hakkına ilişkin bildirimini aşağıdaki yöntemlerin herhangi biri ile satıcıya iletebilir.

a. Cayma hakkı kullanılırken alıcı, ürünlerin tesliminde kendisine iletilen formu doldurarak kendisine ürünü teslim eden taşıyıcıya ya da Sultan Selim Mh. Eski Büyükdere Cd. No:61/2 Kağıthane/İstanbul adresine posta ile başvurabilir.

b. Satıcının internet sitesi üyeliği hesabı ile satıcıya ait elektronik ticaret sitesinde mesafeli sözleşme kuran alıcı, internet sitesinde kendi hesabından erişebileceği iade kodunu kullanarak kendisine ürünü teslim eden taşıyıcıya veya satıcının adresine başvurabilir.

c. Alıcı, satıcının elektronik ticaret sitesinde mesafeli sözleşme kurarken herhangi bir üyelik olmadan ziyaretçi olarak alışveriş yapmış ise müşteri hizmetleri hattına ulaşarak cayma bildirimini iletir ve müşteri hizmetleri tarafından siparişte kullanılan elektronik posta hesabına gönderilecek iade kodu birlikte ürünü kendisine teslim eden taşıcıya veya satıcının adresine bırakabilir.

4.3. Alıcının yukarıda belirtilen şekilde yukarıda belirtildiği şekilde cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde ürünleri kendisine ürünü teslim eden taşıyıcıya veya satıcının adresine teslim etmesi zorunludur. Bu süre Alıcının başvurularda iade formu doldurup satıcıya teslim etmesinden veya kendisine iade kodu verilmesinden itibaren işlemeye başlar.
4.4. Satıcı cayma hakkına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Alıcıya varsa malın Alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Cayma hakkının kullanılamayacağı hallere ilişkin düzenlemeler saklıdır.

4.5. Alıcının bir siparişte birden fazla ürün satın aldığı ve bu ürünlerden biri veya birkaçı için cayma hakkını kullandığı biri veya birkaçı için cayma hakkını kullanmadığı durumlarda Alıcıya cayma hakkına konu olan ürünlere yönelik teslim masrafları iade edilir.

4.6. Satıcının düzenli bir uygulaması veya dönemlik bir kampanyası çerçevesinde belli sayıda veya belli bedel üzeri siparişlerde teslim masrafını Alıcıya yansıtmadığı bir siparişte Alıcı siparişte yer alan bazı ürünler için cayma hakkını kullanır ve ilgili siparişin Alıcının cayma hakkına konu edilen ürünler bakımından uygulama veya kampanya dışına çıkması söz konusu olursa Alıcıdan cayma hakkına konu olmayan ürünlerin nakliye bedeli cayma hakkı nedeniyle iade edilecek bedelden düşülür. “3 Al 2 Öde”, “1 alana 1 bedava” benzeri kampanyalardan yararlanılarak yapılan siparişlerde Alıcı cayma hakkını kullanmak istediği takdirde bütün ürünlerin iade edilmesi zorunludur. Kampanyalı ürünlerden en az birinin iade edilmemesi durumunda iade edilmeyen ürün veya ürünlerin satış fiyatı toplam alışveriş tutarından mahsup edilir. 

4.7. Cayma hakkına konu olan ürünler yukarıda anlatılan yöntemler çerçevesinde kullanılmak şartı ile Alıcı ürünleri bizzat satıcının adresine teslim ettiği ya da PTT Kargo şubeleri aracılığı ile ürünlerin satıcıya gönderimini sağladığı ihtimallerde alıcıdan, ürünlerin satıcıya iadesine ilişkin nakliye masrafı talep edilmez. Burada belirtilen haller ve taşıyıcılar dışında ürün iadelerine ilişkin nakliye masrafından satıcı sorumlu olmaz.

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

5.1. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

-Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
-Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
-Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
-Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
-Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
-Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
-Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
-Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, (Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar) Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme ……/……./…….  tarihinde akdedilmiştir.